onsdag 19. oktober 2011

Det første "Monotrykk"

Vi jobber på plexiglass,finner materialer og blir kjent med verkstedet. Resultatet blir monotrykk.
På elevbloggene forklares prosessen nærmere.

Christina Antonie

Marit Kristin

Marthe