onsdag 19. oktober 2011

Det første "Monotrykk"

Vi jobber på plexiglass,finner materialer og blir kjent med verkstedet. Resultatet blir monotrykk.
På elevbloggene forklares prosessen nærmere.

Christina Antonie

Marit Kristin

Marthe


tirsdag 11. oktober 2011

Hvem er vi?

Vi lager en collage som forteller noe om hvem hver og en av oss er....

Christinas presentasjon


Mats sin presentasjon


Kathrines collage


Christina Antonies collage
Marthes collage