lørdag 16. august 2014

Rytme og bevegelse

Vi finner det overalt... I naturen rundt oss, i arkitektur, i tingene vi omgir oss med. Vi benytter fotoapparatet og finner utsnitt fra omverden med ulike former for rytme og bevegelse. Trykk og foto-klassen har vært på "jakt". Ved bruk av digital bildebehandling har elevene kunnet forsterke rytme og bevegelse. Her er noen eksempler på hva de har jobbet med: