lørdag 26. november 2011

Hva er et mediebilde? Hvor og hvorfor ble det publisert? Hvem er fotografen? Hva gjør nettopp dette bildet så kjent? Hvordan analysere mediebilder? Dette er deler av oppgaven i trykk og foto i oktober/november. Muntlig fremlegging. Her er Monicas valg: ( Mer fra hennes besvarelse på elevbloggen)